اول ابتدایی یکی از پایه های مهم دوران دبستان است که دانش آموزان در آن به یادگیری حروف الفبا و آموزش زبان فارسی می پردازند .

در این بخش ما به آموزش صفحه به صفحه ی فارسی بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی می پردازیم .

همچنین نمونه سوال همه ی درس ها را قرار خواهیم داد .

چیزی یافت نشد

با عرض پوزش، هیچ نوشته ای مطابق با جست و جوی شما یافت نشد