چهارم ابتدایی از مهم ترین پایه های تحصیلی دوران ابتدایی می باشد که کمی هم برای برخی دانش آموزان سخت خواهد بود .

مهم ترین قسمت ریاضی چهارم دبستان آموزش تقسیم است که ما تصمیم داریم در این بخش آموزش تقسیم را قرار دهیم .

در این قسمت ما نمونه سوال ، آموزش صفحه به صفحه ، آزمون آنلاین رایگان و جزوه درسی را قرار خواهیم داد. که بتوانید به رایگان دانلود کنید .

دانلود نمونه سوال املاء و اجتماعی چهارم

دانلود نمونه سوال املاء به صورتیکه دانش آموز باید خودش غلط های را بیابد ویژه آذر ماه و یک نمونه سوال درس اجتماعی  چهارم ابتدایی

دانلود آزمون املاء چهارم

 

دانلود آزمون اجتماعی چهارم دبستان

 

 

نمونه سوال مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

دانلود نمونه سوال اجتماعی چهارم دبستان از درس های اول و دوم

 

دانلود نمونه سوال چهارم

 

فرمول محیط و مساحت

محیط و مساحت اشکال هندسی

محیط و مساحت اشکال هندسی

حفظ کردن آن همیشه برای دانش آموزان سخت بوده در این مطلب سعی کردیم مساحت و محیط همه ی اشکال هندسی را قرار دهیم

 

 محیط مساحت مربع

۱) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش

محیــط مـــربــــع = یک ضلع × ۴

 

 محیط مساحت مستطیل

۲) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض

محیط مستطیل = ( طول + عرض) × ۲

 

 محیط مساحت مثلث

۳) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

 

 محیط مساحت متساوی الاضلاع

۴) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × ۳

 

 محیط مساحت متساوی الساقین

۵) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

 

 محیط مساحت قائم الزاویه

۶) مساحت مثلث قائم الزاویه =  ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث قائم الزاویه =  مجموع سه ضلع

 

 محیط مساحت ذوزنقه

۷) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع

محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

 

 محیط مساحت لوزی

۸) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ ۲

محیط لوزی = یک ضلع × ۴

 

 محیط مساحت متوازی الاضلاع

۹) مساحت متوازی الاضلاع =  قاعده × ارتفاع

محیط متوازی الاضلاع =  مجموع دو ضلع متوالی × ۲

 

 محیط مساحت دایره

۱۰) مساحت دایره = عدد پی ( ۱۴/۳ ) × شعاع × شعاع

محیط دایره =  عدد پی ( ۱۴/۳ ) × قطر

 حجم  و مساحت کره

 

۱۱) مساحت کره = ۴ × ۱۴/۳  × شعاع به توان دو

 

حجم کره = چهار سوم × ۱۴/۳ ×  شعاع به توان سه

 

مساحت بیضی

 

۱۲) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × ۱۴/۳

 

محیط چند ضلعی

۱۳ ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

 

حجم مکعب مستطیل

۱۴ ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع

حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)

 

حجم هرم

۱۵ ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم

 

فرمول مساحت جانبی استوانه

۱۶) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع      حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

 

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده  + مساحت جانبی   ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )

 

فرمول مساحت جانبی منشور

فرمول مساحت کلی منشور

۱۷) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی

مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

 

فرمول حجم مخروط

۱۸) حجم مخروط =  مساحت قاعده × یک سوم  × ارتفاع

 

برای دیدن آموزش الگویابی بر روی لینک کلیک کنید