بایگانی برچسب برای: دانلود کتاب جدید ریاضی

پیش نویش کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

با توجه به تغییرات کتب ریاضی ابتدایی در سال های  گذشته نوبت به کلاس پنجمی ها رسید و کتاب ریاضی پنجم ابتدایی هم شامل تغییرات شده است و در حال حاضر پیش نویس کتاب در اختیار همکاران قرار گرفته است تا ایرادات احتمالی آن رفع شود

برای دانلود پیش نویس  کتاب ریاضی پنجم ابتدایی از قسمت زیر استفاده کنید

متن پیش نویس ریاضی پنجم

 

و جهت اطلاعات بیشتر  درباره کتاب و نحوه ارسال ایرادت احتمالی به آدرس http://math-dept.talif.sch.ir/ مراجعه فرمایید