بایگانی برچسب برای: سفر به اعماق زمین

لایه های زمین علوم ششم

لایه های زمین علوم ششم دبستان از درس چهارم علوم ششم ابتدایی سفر به اعماق زمین است .

دانشمندان برای مطالعه ساختمان درونی زمین ، از نمونه برداری های مستقیم و یا روش های غیرمستقیم ، استفاده می کنند .

نمونه برداری مستقیم :

۱- با تجزیه شیمیایی انواع سنگ های رسوبی ، آذرین ، دگرگونی موجود در سطح زمین ، یا نمونه های به دست آمده از حفاری ها ، می توان تا حدودی ، نوع مواد سازنده ی پوسته ی زمین را مشخص کرد

۲- بر اثر فعالیت آتش فشان ها نمونه هایی از بخش های عمیق تر پوسته و بخش های بالایی گوشته ، به سطح زمین رسیده و پس از سرد شدن مورد مطالعه ی دانشمندان قرار می گیرد.

روش های غیر مستقیم

۱- امواج لرزه ای

الف)طبیعی ، مانند امواج زلزله

ب) مصنوعی ، مانند استفاده از ماشین لرزه ساز و انفجار های مصنوعی

۲-با مطالعه ی سنگ هایی که از ماه آورده شده است و نیز شهاب سنگ هایی که به زمین برخورد کرده اند .

و همچنین مطالعه ی خورشید و ستارگان تا حدودی می توان ترکیب شیمیایی مواد سازنده ی جهان را به دست آورد و از این راه در مورد ترکیب کلی زمین نیز به نتایجی دست پیدا کرد .

۳- مطالعه درباره میدان مغناطیسی زمین در نقاط مختلف

۴-بررسی تغییرات شدت گرانش زمین در نقاط مختلف

زمین شناسان بر اساس مطالعات مستقیم و غیرمستقیم ساختمان درونی زمین را بر اساس خواص شیمیایی و فیزیکی تقسیم بندی می کنند .

لایه های درونی زمین از نظر ترکیب شیمیایی

در بحث لایه های زمین علوم ششم ما این قسمت ها را از نظر ترکیب شیمیایی بررسی می کنم که سه دسته می شوند .

۱- پوسته

۲- گوشته

۳- هسته

لایه های درونی زمین از خواص فیزیکی

۱-سنگ کره یا لیتوسفر

۲-خمیرکره یا آستنوسفر

۳-گوشته ی زیرین

۴-هسته خارجی

۵-هسته ی داخلی

لازم به ذکر است که هسته ی داخلی مایع است و خمیر کره هم حالت خمیری دارد و سایر لایه ها جامد هستند .

لایه های زمین علوم ششم

ضخامت لایه های مختلف زمین

در تقسیم بندی شیمیایی پوسته حداقل ۸ تا حداکثر ۷۰ کیلومتر

گوشته حدود ۲۸۷۰ کیلومتر و هسته حدود ۳۵۰۰ کیلومتر

در تقسیم بندی فیزیکی

سنک کره ۱۰۰ کیلومتر ، خمیر کره ۲۵۰ کیلومتر ، گوشته ی زیرین ۲۵۵۰ کیلومتر

هسته ی خارجی ۲۲۰۰ کیلومتر و هسته ی داخلی ۱۳۰۰ کیلومتر

چگالی لایه های زمین

پوسته بین ۲/۸ تا ۳ گرم بر سانتی متر مکعب

گوشته بین ۳/۳ تا ۵/۵ گرم بر سانتی متر مکعب

در مرز گوشته و هسته حدود ۱۰ گرم بر سانتی متر مکعب و در هسته یا مرکز زمین بیش ترین چگالی با ۱۲/۵ گرم بر سانتی متر مکعب

سرعت امواج لرزه ای

پوستهبین ۶ تا ۷ کیلومتر بر ثانیه
در مرز پوسته و گوشته ۸ کیلومتر بر ثانیه
در قسمت جامد و فوقانی گوشته۸/۳ کیلومتر بر ثانیه
در قسمت خمیری گوشته۸ کیلومتر بر ثانیه
در پایین ترین بخش گوشته زیرین ۱۳/۵ کیلومتر بر ثانیه
در قسمت مرکز و جامد هسته۱۱/۲ کیلومتر بر ثانیه
سرعت امواج لرزه ای علوم ششم دبستان

بیشترین سرعت امواج لرزه ای در بخش زیرین گوشته است .

به چند سوال پرتکرار هم پاسخ می دهیم .

چگالی خمیر کره بیشتر است یا سنگ کره ؟

چگالی خمیر کره بین بیشتر است و در حدود ۳/۳ تا ۵/۵ گرم بر سانتی متر مکعب است .

متراکم ترین لایه ی زمین چه نام دارد ؟

هسته ی داخلی به دلیل فشار بسیار بالا از طرف لایه های بالایی متراکم ترین لایه زمین است

چرا هسته ی داخلی زمین جامد است ؟

چون لایه های بالایی فشار بسیار زیادی را وارد هسته می کنند و به همین دلیل هسته جامد است .

امواج زلزله کمترین سرعت را در کدام لایه دارد ؟

کم ترین سرعت امواج لرزه ای در پوسته است

ضخامت پوسته ی زمین در کجا بیش تر است ؟

صخامت پوسته ی زمین در کوه ها بیش تر است .

جهت دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پابه ششم بر روی لینک کلیک کنید .

منبع سایت زمین شناسی