نوشته‌ها

جنگل برای کیست علوم ششم

در این درسنامه که نکات درس ۱۲ علوم ششم جنگل برای کیست علوم ششم قرار داده می شود .

محیط زیست چیست ؟

همه ی محیط هایی که در آن ها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده میشود .

اکوسیستم چیست ؟

به مجموعه ی موجودات زنده و غیر زنده ی یک محیط که با هم در ارتباط هستند اکوسیستم می گویند .

جنگل ، کویر ، دریا ، باغچه ، برکه و…. نمونه هایی از اکوسیستم هستند .

انرژی نور خورشید ، خاک ، هوا از عوامل غیر زنده ای اکوسیستم و موجودات زنده مانند جانوران ، گیاهان قارچ ها باکتری ها از عوامل زنده ی اکوسیستم محصوب می گردند .

انواع اکوسیستم :

۱- خشگی ( بیابان ، جنگل ، مراتع و ….)

۲- آبی (دریا ، اقیانوس ، دریاچه ، رودخانه )

تدریس جنگل برای کیست علوم ششم

عوامل زنده ی اکوسیستم :

از ان جا که مهم ترین ارتباط جانداران یک اکوسیستم با یکدیگر به علت احتیاج غذایی ان ها با یک دیگر است .

جانداران اکوسیستم را به سه دسته تقسیم می کنند .

۱- موجودات تولید کننده (تولید کنندگان )

این موجودات می توانند مواد آلی مورد نیازشان را از مواد معدنی بسازند مانند گیاهان سبز

۲- موجودات مصرف کننده

موجودات مواد آلی مورد نیاز خود را به صورت آماده از جانداران دیگر می گیرند مانند جانوران گیاه خوار و گوشت خوار

۳- موجودات تجزه کننده :

این موجودات که بیش تر از دسته ی باکتری ها و قارچ ها هستند از بقایای موجودات زنده ی دیگر استفاده می کنند .

زنجیره ی غذایی :

ساده ترین رابطه ی غذایی چند جاندار را زنجیره ی غذایی می گویند .

در هر زنجیره ی غذایی ، همیشه اولین حلقه ی زنجیره یک تولید کننده است .

حلقه ی دوم یک جاندار گیاه خوار است و حلقه های بعدی را موجودات زنده ی گوشت خوار تشکیل می دهند .

پس برخی از زنجیره های غذایی را می توان به صورت کلی زیر نشان داد .

گیاه سیز – گیاه خواران – گوشت خواران

شبکه غذایی چیست علوم ششم

اگر چند زنجیره ی غذایی را بررسی کنیم متوجه می شویم که در میان آن ها گیاهان و جانوران مشترکی وجود دارد .

یعنی زنجیره های غذایی رابطه وجود دارد

مثلا در شبکه ی غذایی خرگوش آهو و موش ممکن است هر سه از یک نوع گیاه تغذیه کنند .

یا آن که شیر کوهی نیز ماننند خرگوش را صید کند و مار از موش و خرگوش تغذیه کند و خود نیز نصیب پرندگانی مانند عقاب شود .

تجزیه کنندگان :

قارچ ها عملا در همه جا می رویند و مصرف کننده اند .

قارچ ها از مواد غذایی و نیز وسایل انسان مانند کاغذ ، لباس ، رنگ ، چرم ، چوب و….استفاده می کنند .

باکتری ها را نیز در همه ی محیط های زندگی از قبیل آب خاک ، غذا ها هوا و بدن جانوران و گیاهان می توان یافت .

قارچ ها و باکتری ها تجزه کننده در زنجیره های غذایی جایگاهی ندارند اما بر روی حلقه های زنجیره ی غذایی تاثیر گذار هستند .

جنگل برای کیست علوم ششم
جنگل برای کیست علوم ششم

ارتباط موجودات زنده با یک دیگر

رقابت : رقابت موجودات زنده با یکدیگر نتیجه این است که یک موجود به چیزهایی که مورد نیاز موجود زنده ی دیگر نیز هست احتیاج می کند .

مثلا جانوران برای یافتن غذا ، محل لانه سازی و نیز در انتخاب جف با هم رقابت دارند .

۲- همزیستی :

کلمه ی هم زیستی یعنی زندگی کردن با یکدیگر و یا باهم زیستن موارد زیر صورت هایی از زندگی هم زیستی هستند .

الف ) هم یاری

اگر در هم زیستی دو موجود زنده هر دو از یک دیگر بهره بگیرند آن هم زیستی را هم یاری می نامند .

دوستی مورچه و شته نیز ، نوعی هم یاری است . مورچه ها با مواظب و نگه داری از شته ها ، هر روز آن ها را به طرف گیاهان تازه می برند

تا شیره ی پرورده ی گیاهان را بمکند و شب ها ،شته ها را به لانه شان بر می گردانند تا از شیره ذخیره شده در شکم آن ها تغذیه کنند .

ب ) هم سفرگی :

اگر در هم زیستی بین دو موجود زنده یکی از افراد نه سود ببرد و نه زیان اما دیگری سود ببرد این نوع هم زیستی را هم سفرگی می گویند

مثلا کرکس خود را با ته مانده ی شکار جانوران دیگر سیر می کند .

ج ) زندگی انگلی

اگر ارتباط بین دو موجود زنده هم زیست آن قدر شدید شود که یکی از آن ها دیگری را به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار دهد

در این صورت هم زیستی بین آن ها را زندگی انگلی می نامند .

۳- زندگی صیادی :

مستقیم ترین رابطه ی غذایی هنگامی وجود دارد که جانداری جاندار دیگر را بخورد مثلا عقاب خرگوش را به چنگ می اورد .

نمونه سوالات علوم ششم مربوط به این درس را دانلود کنید .

انرژی چیست علوم ششم

درسنامه انرژی چیست علوم ششم که مربوط به فصل نهم می باشد را در این مقاله به ان می پردازیم .

ما در زندگی روزمره ، بسیار از واژه ی انرژی استفاده می کنیم .

مثلا از انرژی برق ، انرژی خورشید ، انرژی امواج دریا و یا بحران انرژی در جهان صحبت می کنیم یا می گوییم که آن ورزشکار فعال و پر انرژی است .

بلاخره می شنویم که قند و شکلات سرشار از انرژی است .

سفر انرژی

می دانید که ماشین ها ، کارها را آسان می کنند ولی اگر انرژی نباشد که آن ها را به کار اندازد نمی توانند کار انجام دهند .

دانشمندان انرژی را توانایی انجام کار تعریف می کنند

معنای این عبارت آن است که برای انجام هر کاری مانند ایستادن ، نوشتن ، راه رفتن ، دویدن ، ورزش کردن ، فکر کردن و همچنین برای تغییر مواد مانند سوختن چوب ، شکستن چوب به انرژی نیاز داریم.

انرژی چیست علوم ششم
انرژی چیست علوم ششم

انواع انرژی ششم ابتدایی

به شکل های مختلف انرژِی صورت های انرژی گفته می شود که عبارت اند از :

 1. انرژی شیمیایی
 2. انرژی تابشی (نورانی )
 3. انرژی الکتریکی
 4. انرژی گرمایی
 5. انرژی مکانیکی (حرکتی)
 6. انرژی هسته ای
 7. انرژی صوتی
 8. انرژی ماهیچه ای

انرژی شیمیایی : صورتی از انرژی که در بین مولکول های مواد ذخیره شده است

و برای آزاد کردن آن به یک تغییر شیمیایی نیاز است انرژی شیمیایی نامیده می شود .

سوخت های فسیلی از قبیل ذغال سنگ ، بنزین ، نفت ، گاز و….)

برای دانلود نمونه سوالات علوم ششم دبستان بر روی لینک کلیک کنید

انواع انرژی با مثال

انرژِی تابشی یا نورانی : نور صورت دیگری از انرژی است و مهم ترین فایده آن این است که باعث می شود اطراف خود را ببینیم .

نور ، نوعی انرژی تابشی است که قابل رویت است .

این انرژی برای انتقال ماده نیاز ندارد و با سرعت بسیار زیاد حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه در خلا حرکت می کند .

انرژی الکتریکی : انرژی الکتریکی صورت دیگری از انرژی است که آن را از ژنراتور ها انواع باتری ها به دست می اوریم .

این انرژی در زندگی ما بیش ترین استفاده را دارد و بهترین صورت انرژی است .

انرژی گرمایی : گرما ، صورت دیگری از انرژی است که موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی بسیار در ماده می گردد مواد را منبسط می کند .

انرژی مکانیکی : سنگی که از بالای کوهی می غلتد و به پایین می آید دارای انرژی حرکتی است .

تمامی اجسام در حال حرکت ، انرژی حرکتی دارند . مانند ابر ، باد ، پرندگان ، آب و…. انرژی مکانیکی از ماشین هایی مانند چرخ بادی ، چرخ آبی و….

انرژی هسته ای :

انرژی هسته ای صورتی از انرژی است که در بین هسته ی اتم ها ذخیره شده و برای آزاد کردن آن باید هسته ی اتم را بشکافیم . برای مثال درخشندگی و نور خورشید ناشی از تولید انرژی هسته ای نور خورشید است .

انرژی صوتی : صوت نیز صورت دیگری از انرژی است وقتی صوت در هوا یا مواد دیگر منتشر می شود مولکول های آن ها را به حرکت در می آورد .

انرژی پتانسیل :

بعضی از صورت های انرژی را می توان در اجسام دخیره کرد به این انرژی دخیره شده انرژی پتانسیل می گوییم .

انرژی پتانسیل به خودی خود ، قابلیت انجام کار ندارد بلکه بعد از آزاد شدن ، می تواند برای ما کار انجام دهد .

انرژی پتانسیل شیمیایی ششم

انرژی شیمیایی ، انرژی پتانسیلی است که در مولکول های ماده ذخیره شده است و چون فقط با یک تغییر شیمیایی آزاد می شود به این نام نهاده شده است .

انرژی پتانسیل کشسانی

بعضی مواد مانند مواد غذایی و سوخت ها به طور طبیعی انرژی شیمیایی ذخیره می کنند و بعضی از وسایل هم مانند باتری می توانند انرژی شیمیایی ذخیره کنند .

حال اگر فنری را فشرده کنیم در آن انرژی ذخیره می شود که آن را انرژی پتانسیل کشسانی می نامیم .

طراحی کنیم بسازیم علوم ششم

در این مقاله می خواهیم طراحی کنیم بسازیم علوم ششم دبستان فصل هشتم را بررسی کنیم .

کادرستی فعالیتی است که در آن کودک یا نوجوان با بهره گیری از نیروی تفکر ، تجسم و تخیل و با تکیه بر مهارت های دست و استفاده از ابزار وسایلی را می سازد.

درس ۸ علوم ششم

در ادامه درس ۸ علوم ششم می خواهیم به اهداف ساخت کاردستی به پردازیم.

 1. تقویت خوب دیدن و درک بهتر پدیده های محیط
 2. پرورش قدرت تجسم و تخیل
 3. رشد خلاقیت ذوق و ابتکار
 4. ایجاد هماهنگی میان چشم و دست
 5. افزایش دقت و حوصله
 6. تقویت و پرورش حس زیبایی شناختی

توضیح درس ۸ علوم ششم

در این قسمت می خواهیم به ابزار به پردازیم

برای ساختن کاردستی احتیاج به ابزار داریم .

ابزار وسیله ای است که برای تولید چیزی یا انجام کاری استفاده می شود اما در هنگام فرآیند تولید آن چیز ها مصرف نمی شود .

مثلا قیچی به عنوان ابزار برش کاغذ و مقوا درساختن کاردستی استفاده می شود ولی در کاردستی مصرف نمی شود .

در ساختن کارهای دستی ساده معمولا از ابزار های دستی مانند قیچی ، خط کش ، مداد یا خودکار ، منگنه ، پیچ گوشتی انبر دست ، دم باریک و …. استفاده می شود .

نکته : برخی از ابزار ها برای اندازه گیری کمیت مورد استفاده قرار می گیرند به این نوع ابزار ها ، ابزار های اندازه گیری گفته می شود .

نکات مهم درس ۸ علوم ششم

در این قسمت می خواهیم درباره پیچ و مهره توضیح دهیم .

پیچ و مهره ها نوعی از اتصالات هستند که برای متصل کردن و به هم پیوستن قطعات مختلف ، استفاده می شوند .

پیچ ها و مهره ها انواع بسیار متنوعی دارند .

پیچ های متداول مثل پیچ های دوسو ، چهار سو ، سرشش گوش ، سر آلنی می باشند .

طراحی کنیم بسازیم علوم ششم
طراحی کنیم بسازیم علوم ششم

درسنامه درس هشتم علوم ششم

پیچ گوشتی ابزاری برای باز و بسته کردن پیچ می باشد . پیچ گوشتی ها باعث پیچاندن آسان پیج ها می شوند .

پیچ های دوسو و چهارسو توسط پیچ گوشتی های دو سو و چهار سو باز و بسته می شوند .

فصل هشت علوم ششم

استفاده از موتور التکریکی یا ارمیچر : برای درست کردن کاردستی های حرکت کننده و جابه جا شونده می توان از ارمیچر استفاده کرد .

برای به حرکت در اوردن کاردستی ها ، می توان از موتور الکتریکی کوچک یا آرمیچر استفاده کرد .

در این صورت حتما احتیاج به منبع الکتریکی مثل باتری یا سلول خورشیدی داریم .

موتور الکتریکی نوعی ماشین الکتریکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند .

هنگامی که سیم متصل به باتری را در یک میدان مغناطیسی قرار دهیم به آن نیرو وارد می شود .

هنگامی که سیم را به شکل حلقه در اورده و به باتری وصل کرده و در نزدیکی آهن ربا قرار دهیم به آن گشتاور وارد می شود و شروع به چرخیدن می کند .

برای یادگیری بهتر مطالب می توانید از جزوه علوم ششم دبستان استفاده کنید .

زیرا تمامی پرسش ها و پاسخ هایی که در امتحانات معمولا می آید درون این جزوه قرار دارد و یک درسنامه بسیار قوی هم درون این جزوه وجود دارد .

دانلود جزوه علوم ششم

نمونه سوال نوبت اول علوم ششم

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم ششم دبستان با جواب به صورت رایگان در این پست قرار خواهد گرفت .

معمولا در اواسط دی ماه امتحانات نوبت اول شروع می شود و تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت .

ما در این پست چند نمونه سوال علوم را قرار خواهیم داد که می توانید دانلود کنید تا با نمونه سوالات بیشتر آشنا شوید

نمونه سوال ترم اول علوم ششم

دانلود نمونه سوال ترم اول علوم ششم دبستان یا همون ششم ابتدایی به صورت pdf و تایپ شده است .

سوالات کاملا استاندارد است و از همه نوع سوال کوتاه پاسخ ، تشریحی ، تستی و…. در این آزمون ها وجود دارد .

معمولا نمونه سوال نوبت اول علوم ششم دبستان با جواب از فصل اول تا مبحث نیرو می باشد .

که دراین سه نمونه سوال ما طبق بودجه بندی سوالات را طبقه بندی کرده ایم .

در عکس زیر صفحه اول یکی از این نمونه سوالات را می بیند .

نمونه سوال نوبت اول علوم ششم

به شما پیشنهاد می کنیم حتما به فروشگاه گروه آموزشی هفت سربزنید تا نمونه سوالات و جزوات را در آنجا هم دانلود کنید .

با کلیک بر روی نمونه سوالات زیر می توانید به رایگان ان ها را دانلود نمایید .

آزمون نوبت اول علوم ششم دبستان

پاسخنامه آزمون علوم ششم دبستان

نمونه سوال نوبت اول

سوال علوم نوبت اول

سوالات بالا به صورت pdf هستند و تگ تبلیغاتی هم ندارند که به راحتی قابل استفاده معلمان عزیز است .

جزوه علوم ششم دبستان را هم ببنید در این جزوه تمامی سوالات علوم به صورت پرسش و پاسخ امده است .

با ارسال نظرات خود در بهبود وب سایت به ما کمک کنید .

ورزش و نیرو ۲ علوم ششم دبستان

درس هفتم ورزش و نیرو ۲ علوم ششم دبستان در این مطلب نکات مهم و درسنامه این فصل را توضیح خواهیم داد .

در ادامه بحث ورزش و نیرو ۱ به انواع نیرو رسیدیم.

انواع نیرو

نیروهای تماسی :

 1. نیروی ماهیچه ای
 2. نیروی تکیه گاه
 3. نیروی اصطکاک
 4. نیروی فنر

نیروهای غیرتماسی

 1. نیروی وزن ( گرانشی)
 2. نیروی مغناطیسی
 3. نیروی الکتریکی

در تمام نیروها ، وجود دو جسم الزامی است . در نیروهای تماسی ، دوجسم باید کاملا با هم در تماس باشند یا اینکه به هم جسبیده باشند تا بتوانند بر یکدیگر نیرو وارد کنند .

ورزش و نیرو ۲ علوم ششم دبستان
ورزش و نیرو ۲ علوم ششم دبستان

نیروی ماهیچه ای

در این نوع نیرو دست ما حتما باید با یک جسم تماس پیدا کند یا اینکه به وسیله ی طناب ، کش یا نخ با آن تماس داشت باشد .

تا ما بتوانیم آن را بکشیم یا هل دهیم در بسیاری از بازی ها مانند ، مچ اندازی ، طناب کشی ، والیبال ، بسکتبال ، فوتبال و …

حتما باید بیش از دو جسم وجود داشته باشد .

نیروی تکیه گاه

هنگامی که روی نیمکت مدرسه نشسته اید ، نیمکت ، نیرویی به بالا به شما وارد می کند و نمی گذارد شما به زمین بیفتید .

این همان نیروی تکیه گاه است و یا اینکه هنگامی که شما به دیوار تکیه داده اید ، دیوار نیز به شما نیرویی وارد می کند و اجازه نمی دهد شما به زمین بیفتید .

پس دیوار نیز به شما نیروی تکیه گاه وارد می کند .

مثال های متعددی وجود دارد مثل همان نیرویی که اجازه نمی دهد چتر باز به تندری سقوط کند .

نیروی تکیه گاه هوا که رو به بالاست و می تواند بالگرد را در جای خودش نگه دارد و یا نیروی تکیه گاه هوا که باعث می شود هواپیما به زمین نیفتد .

اصطکاک علوم ششم
اصطکاک علوم ششم

نیروی اصطکاک علوم ششم

نیروی اصطکاک علوم ششم ، نیروی است که در برابر حرکت مخالفت می کند .

هنگامی که در زمستان هوا خیلی سرد است دست های خود را به هم بمالید .

مثلا دست راست را به جلو ببرید و دست چپ خود را به عقب بیاورید .

بین دستان شما نیروی اصطکاک وجود دارد که باعث می شود دستان شما گرم شود پس اصطکاک انرژی گرمایی تولید می کند .

اگر نیروی اصطکاک وجود نداشته باشد جسم به حرکت خود ادامه خواهد داد و هرگز متوقف نخواهد شد .

نیرویی که باعث ایستادن و کند شدن حرکت می شود نیروی اصطکاک نامیده می شود .

ویدئو های تدریس این بخش را در آپارات بینید .

علوم ششم فصل نیرو

در ادامه ورزش و نیرو ۲ فصل هفتم علوم ششم فصل نیرو به اندازه گیری نیرو می رسیم .

مقاومت هوا

وقتی یک جسم در هوا حرکت می کند به آن از طرف مولکول های هوا نیروی مقاومی وارد می شود که نیروی مقاومت هوا نام دارد .

برای اینکه اجسام بتوانند در هوا حرکت کنند و نیروی اصطکاک و مقاومت هوا بر روی آن ها کم ترین اثر داشته باشد

اجسام کشیده و دراز می باشند که هوا به آسانی از کنار آن ها عبور کند .

به این اجسام ((اجسام ایرودینامیک )) می گویند مانند جت ، موشک، هواپیما ، اتومبیل ، مسابقه و….

بال های هواپیما کج هستند در نتیجه هنگامی که هواپیما حرکت می کند تعدادی از ذره های هوا به زیر بال هواپیما برخورد می کنند

چون هوا بالای بال ، سرعت بیشتری نسبت به هوای پایی بال دارد

اختلاف فشار در دو سوی بال ایجاد می شود و باعث می شود نیرویی رو به بالا به آن وارد کند .

این نیرو می تواند از نیروی جاذبه ای که بر هواپیما وارد می شود ، بیشتر باشد

و سقوط نکند و آن را به طرف بالا حرکت دهد که اصطلاحا به این نیرو ، نیروی بالابری گفته می شود .

برای دانلود نمونه سوال علوم ششم بر روی لینک کلیک کنید

نیروی مغناطیسی

به نیرویی که بین قطب های آهن ربا وجود دارد نیروی مغناطیسی می گویند

نیروی کشش بین یک آهن ربا و یک جسم اهنی را که پیش از رسیدن و تماس جسم آهنی با آهن ربا وجود دارد نیروی غیرتماسی می گویند

هنگامی که جسم آهنی به آهن ربا هم بچسبد این نیرو باز هم وجود دارد .

نکته : برخی از فلزات جذب آهن ربا نمی شوند مانند طلا و نقره

نکته : برخی از فلزات مغناطیسی عبارت اند از آهن ، نیکل ، کبالت و فولاد

منبع

آتشفشان علوم ششم

درس پنجم زمین پویا مبحثی دارد به نام آتشفشان علوم ششم که در این مقاله آن را کامل بیان می کنیم .

در ابتدای فصل درباره زمین لرزه و اثرات ناشی از آن صحبت شد ابتدا در اینجا به تعریف آتشفشان می پردازیم.

آتشفشان چیست

به خرج مواد جامد ، مایع ، گاز در داخل زمین به سطح آن ، آتش فشان گفته می شود .

به عبارتی آتش فشان زمانی اتفاق می افتد که آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کنند و سنگ های آتش فشانی را به وجود می آورند.

آتش فشان ها در سرگذشت زمین ، نقش اساسی دارند . آب اقیانوس ها ، رودها و دریاچه ها و بخش بزرگی از هوایی که تنفس می کنیم .

بخشی از خاک های سطح زمین ، درنهایت از فوران آتش فشان ها به وجود آمده اند .

تحقیق در مورد آتشفشان کلاس ششم

یکی از اهداف این مقاله تحقیق در مورد آتشفشان کلاس ششم دبستان است که در ادامه می توانید اطلاعات بیشتری را کسب کنید .

آتش فشان ها در سرگذشت زمین نقش اساسی دارند .

آب اقیانوس ها ، رودها و دریاچه ها و بخش بزرگی از هوایی که نفس می کنیم و بخشی از خاک های سطح زمین ، در نهایت از فوران آتش فشان ها به وجود آمده اند .

بروز آتش فشان ، تاثیراتی به همراه دارد که یکی از آن ها تغییر آب و هواست .

آتش فشان می تواند باعث بارش باران و ایجاد رعد و برق شود .

آتش فشان می تواند تاثیراتی در دراز مدت در وضعیت آب و هوا ایجاد کند از طرف دیگر ، گدازه هایی که سریع حرکت می کنند ، می توانند باعث مرگ انسان ها شوند .

خاکستر حاصل از آتش فشان نیز تنفس را دشوار می کند .

ساختمان کوه آتشفشان چگونه است ؟

ساختمان کوه آتشفشان یا قسمت های مختلف آتش فشان را در این قسمت می خواهیم بررسی کنیم .

مخروط – اتاق ماگما – دودکش اصلی و فرعی – دهانه ی اصلی – روانه ی آتش فشانی – دامنه

این ها قسمت های اصلی آتش فشان است .

آتشفشان علوم ششم
آتشفشان علوم ششم

آتشفشان فعال چیست

آتش فشان از نظر فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند آتش فشان خاموش ، آتش فشان فعال ، آتش فشان نیمه فعال

به آتش فشانی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتش فشانی ( جامد ، مایع و گاز ) از دهانه ی آن ها خارج شده است آتش فشان فعال گفته شود .

از دهانه ی آتش فعال نیمه فعال مانند دماوند و تفتان فقط گاز خارج است .

به آتش فشان هایی که هیچ گونه ماده ای از دهانه ی ان ها خارج نمی شود آتش فشان خاموش گفته می شود.

آتش فشان خاموش مثل سهند و سبلان

مهم ترین گاز های خارج شده از دهانه ی آتش فشان ها

در مبحث آتشفشان علوم ششم مهم ترین گاز های خراج شده از دهانه ی آتش فشان را می توان به بخار آب ، و کربن دی اکسید اشاره کرد .

فواید آتش فشان ها

آتش فشان ها فواید بسیاری زیادی دارند که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم.

 1. تشکیل دریاچه ها و چشمه های آب گرم
 2. توسعه ی گردشگری
 3. ایجاد زمین های کشاورزی حاصلخیر و…

ضررهای آتش فشان

 1. انتشار گاز های سمی
 2. ریزش باران های اسیدی
 3. ایجاد سونامی
 4. ایجاد زمین لرزه
 5. تغییرات فصلی بر اثر ایجاد خاکستر