بایگانی برچسب برای: فصل ششم علوم پنجم

چه خبر ۱ علوم پنجم

در ادامه بررسی کتاب علوم و آموزش نکات آن به درس چه خبر ۱ علوم پنجم دبستان می رسیم.

البته در پست قبلی درباره ساختمان چشم صحبت کردیم و در این پست می خواهیم حس شنوایی و حس بویایی و چشایی و لامسه را بررسی کنیم .

حس شنوایی

گوش اندامی است که در آن امواج صوتی به پیام های عصبی تبدیل و به مغز فرستاده می شوند .

هر گاه جسمی می لرزد باعث ایجاد صدا می شود آن چه گوش ما قادر به شنیدن ان است صوت نام دارد .

بخش هایی از گوش نقش مهمی در حفظ تعادل بدن ما دارند .

ساختمان گوش

چه خبر 1 علوم پنجم
ساختمان گوش

گوش درونی : شامل دهلیز ، مجاری نیم دایره و وبخش حلزونی هست .

بخش حلزونی دارای گیرنده های عصبی شنوایی است که پیام از آن ها خارج شده و از طریق عصب شنوایی به مغز می رسد.

گوش میانی : شامل سه استخوان کوچک به نام های چکشی ، سندانی و رکابی است .

لرزش های پرده صماخ به وسیله این سه استخوان کوچک مایعی که محفظه داخلی گوش را پر کرده است منتقل می شود .

در این انتقال صوت تقویت می شود .

گوش بیرونی : شامل لاله ی گوش ، مجرای شنوایی و پرده صماخ است .

لاله ی گوش صدا را جمع آوری کرده و به مجرای شنوایی منتقل می کند .

پرده صماخ متناسب با شدت صدا می لرزد و به حرکنت در می آید .

حس بویایی

گیرنده های بویایی که درسقف حفره بینی قرار دارند در اثر تماس با مولکول های شیمیایی مواد بودار تحریک می شوند .

این سلول ها پس از تحریک شدن ، پیام عصبی را تولید و به مغز می فرستد .

حس چشایی

گیرنده های چشایی با مواد شیمیایی محلول در اب تحریک می شوند

پیام عصبی پس از ایجاد در سلول های گیرنده چشایی از راه رشته های عصبی به سوی مغز هدایت می شود .

گیرنده های چشایی برای چهار مزه اصلی در تصویر روبرو نمایش داده شده است .

حس چشایی

حس لامسه

در ادامه مبحث چه خبر ۱ علوم پنجم پوست ما دارای گیرنده های گرما ، سرما ، حساس به لمس و فشار و گیرنده های درد است .

هر کدام از این گیرنده ها پیام ها را دریافت کرده و از طریق سیستم عصبی به مغز هدایت می کند .

پاسخ مناسبی را که مغز صادر می کند دوباره به محل دریافت پیام که ممکن است یک آسیب دیدگی یا التهاب باشد بر می گرداند .

حساسیت بیشتر در نوک انگشتان درست و پا وجود دارد .

گیرنده های درد به سطح پوست نزدیک تر هستند .

و بعد از آن بقیه ی گیرنده ها ، گرما ، سرما و فشار در قسمت های پایین تر و عمقی تر پوست قرار دارند .

حس بویایی و چشایی با یکدیگر ارتباط دارند .مثلا هنگامی که ما سرما می خوریم نمی توانیم به خوبی مزه غذا را درک کنیم

علت این امر این است که بینی ما گرفته و حس بویایی نمی تواند به چشایی کمک کند .

مثال هایی از انواع گیرنده ها در موجودات :

موهای سبیل گربه و خرس : دارای گیرنده های لمس هستند و در تاریکی به آن ها در تشخیص اشیای نزدیک کمک می کنند .

خط جانبی دو طرف ماهی : نسبت به لرزش های امواج آب بسیار حساس است.

چشم مرکب : در خرچنگ ها و حشرات