بایگانی برچسب برای: فصل پنجم علوم ششم

آتشفشان علوم ششم

درس پنجم زمین پویا مبحثی دارد به نام آتشفشان علوم ششم که در این مقاله آن را کامل بیان می کنیم .

در ابتدای فصل درباره زمین لرزه و اثرات ناشی از آن صحبت شد ابتدا در اینجا به تعریف آتشفشان می پردازیم.

آتشفشان چیست

به خرج مواد جامد ، مایع ، گاز در داخل زمین به سطح آن ، آتش فشان گفته می شود .

به عبارتی آتش فشان زمانی اتفاق می افتد که آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کنند و سنگ های آتش فشانی را به وجود می آورند.

آتش فشان ها در سرگذشت زمین ، نقش اساسی دارند . آب اقیانوس ها ، رودها و دریاچه ها و بخش بزرگی از هوایی که تنفس می کنیم .

بخشی از خاک های سطح زمین ، درنهایت از فوران آتش فشان ها به وجود آمده اند .

تحقیق در مورد آتشفشان کلاس ششم

یکی از اهداف این مقاله تحقیق در مورد آتشفشان کلاس ششم دبستان است که در ادامه می توانید اطلاعات بیشتری را کسب کنید .

آتش فشان ها در سرگذشت زمین نقش اساسی دارند .

آب اقیانوس ها ، رودها و دریاچه ها و بخش بزرگی از هوایی که نفس می کنیم و بخشی از خاک های سطح زمین ، در نهایت از فوران آتش فشان ها به وجود آمده اند .

بروز آتش فشان ، تاثیراتی به همراه دارد که یکی از آن ها تغییر آب و هواست .

آتش فشان می تواند باعث بارش باران و ایجاد رعد و برق شود .

آتش فشان می تواند تاثیراتی در دراز مدت در وضعیت آب و هوا ایجاد کند از طرف دیگر ، گدازه هایی که سریع حرکت می کنند ، می توانند باعث مرگ انسان ها شوند .

خاکستر حاصل از آتش فشان نیز تنفس را دشوار می کند .

ساختمان کوه آتشفشان چگونه است ؟

ساختمان کوه آتشفشان یا قسمت های مختلف آتش فشان را در این قسمت می خواهیم بررسی کنیم .

مخروط – اتاق ماگما – دودکش اصلی و فرعی – دهانه ی اصلی – روانه ی آتش فشانی – دامنه

این ها قسمت های اصلی آتش فشان است .

آتشفشان علوم ششم
آتشفشان علوم ششم

آتشفشان فعال چیست

آتش فشان از نظر فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند آتش فشان خاموش ، آتش فشان فعال ، آتش فشان نیمه فعال

به آتش فشانی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتش فشانی ( جامد ، مایع و گاز ) از دهانه ی آن ها خارج شده است آتش فشان فعال گفته شود .

از دهانه ی آتش فعال نیمه فعال مانند دماوند و تفتان فقط گاز خارج است .

به آتش فشان هایی که هیچ گونه ماده ای از دهانه ی ان ها خارج نمی شود آتش فشان خاموش گفته می شود.

آتش فشان خاموش مثل سهند و سبلان

مهم ترین گاز های خارج شده از دهانه ی آتش فشان ها

در مبحث آتشفشان علوم ششم مهم ترین گاز های خراج شده از دهانه ی آتش فشان را می توان به بخار آب ، و کربن دی اکسید اشاره کرد .

فواید آتش فشان ها

آتش فشان ها فواید بسیاری زیادی دارند که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم.

 1. تشکیل دریاچه ها و چشمه های آب گرم
 2. توسعه ی گردشگری
 3. ایجاد زمین های کشاورزی حاصلخیر و…

ضررهای آتش فشان

 1. انتشار گاز های سمی
 2. ریزش باران های اسیدی
 3. ایجاد سونامی
 4. ایجاد زمین لرزه
 5. تغییرات فصلی بر اثر ایجاد خاکستر

اثرات ناشی از زمین لرزه

اثرات ناشی از زمین لرزه به سه دسته

۱-بهداشتی

۲-ساختمانی

۳-اجتماعی

تقسیم می شود که در این مقاله به طور کامل به هر سه این دسته ها می پردازیم

این مقاله قسمتی از مقالات درس زمین پویا علوم ششم دبستان فصل پنجم است .

اثرات بهداشتی زمین لرزه

آلودگی آب ها ، آلودگی مواد غذایی ، افزایش جانوران ناقل بیماری ، شیوع بیماری های مسری مثل وبا و یا حصبه

و همچنین کمبود دارو و امکانات پزشکی ، مواد آلوده کننده ی محیط مانند زباله ها ، کمبود سرویس های بهداشتی ، ایجاد مخاطره در بهداشت روانی برخی افراد .

اثرات ساختمانی زمین لرزه

شکستن شیشه های ، افتادن تیر های برق ، ریزیش آوار ، ایجاد گودال و شکاف ، شکستن لوله های آب و گاز ، شکستن سد ها و وقوع سیل و سونامی ، آتش سوزی و برق گرفتگی

خرابی راه پله ها و پل ها و آسانسور ها ، قطع آب و برق و گاز و تلفن ، خطر انفجار ، خرابی خیابان ها و جاده ها ، از بین رفتن فرودگاه ها

اثرات اجتماعی زمین لرزه

از دست دادن عزیزان ، تخریب مکان های تاریخی ، خرابی موزه ها و مراکز فرهنگی

بیکاری ، خراب شدن ساختمان های اداری و مدارس و بیمارستان ها ، کمبود مواد غذایی و رفاهی

از کار افتادن کارخانجات تولیدی ، کمبود حمل و نقل ، مشکل مسکن و سرپناه ، نامنی ، بی سرپرست شدن کودکان

این ها نمونه هایی از اثرات ناشی از زمین لرزه بود .

اما مهم ترین علت های آسب دیدگی از زمین لرزه

 1. ریزش آوار
 2. شیشه های شکسته شده در حال سقوط
 3. لوازم و اثاثیه در حال سقوط
 4. آتش سوزی
 5. برق گرفتگی به واسطه ی سیم های برق افتاده در روی زمین
 6. نبود آب حتی در حد نیاز

عوامل موثر بر میزان خرابی ها یا شدت زلزله

 1. بزرگی زلزله یا مقدار انرژی آزاد شده
 2. مدت زلزله
 3. ساختار زمین
 4. استحکام ساختمان
 5. شکل هندسی ساختمان
 6. نوع مصالح بکار رفته در ساختمان
 7. فاصله تا کانون زلزله

قسمت هایی از این مقاله از سایت زمین لرزه دریافت شده است .