بایگانی برچسب برای: قطر

فرق خط تقارن و قطر

فرق خط تقارن و قطر

یکی از اشکالات بچه ها در فرق خط تقارن و قطر است به طوری که اکثرا این دو را با هم اشتباه می گیرند .

خط تقارن : از وسط شکل می گذرد و شکل را به دو قسمت تقسیم می کند به طوری که اگر این دو قسمت را روی هم تا کنیم باید روی هم بیفتند یعنی بر هم منطبق شوند .

برای مثال : مربع ۴ خط تقارن ، مستطیل ۲ خط تقارن و متوازی الاضلاع ۰ خط تقارن دارد .

قطر : فقط از گوشه ی شکل به گوشه ی دیگر شکل کشیده می شود و ممکن است شکل را به دوقسمت مساوی تقسیم کند یا نکند . برای مثال : مربع ۲ قطر ، مستطیل ۲ قطر ، متوازی الاضلاع هم ۲ قطر و مثلث ۰ قطر دارد .

نکته : علت این که دایره بی نهایت قطر دارد این است که به علت گرد بودن این شکل ، همه ی قسمت های آن گوشه حساب می شود .

امیدوارم توضیحات درباره فرق بین خطر تقارن و قطر برای شما مفید بوده باشد .

برای دیدن جزوه ریاضی پنجم دبستان بر روی لینک کلیک کنید .