بایگانی برچسب برای: چگونه تست بزنیم

الگویابی چیست ؟

الگویابی چیست ؟

الگویابی چیست ؟ یک سوالی است که اکثر دانش اموزان سوال دارند و ما می توانیم بگوییم ریاضیات علم الگوها است .

روش دوم : روش های پیدا کردن الگو یابی

اهمیت یافتن الگو ها به حدی مهم است که ریاضیات را علم الگو ها نیز نامیده اند . الگوها همه جا هستند و در زندگی روزانه هزاران الگو وجود دارد . سنگ فرش های خیابان ها و پارک ها , سرامیک خانه ها , طراحی های معماری و هنری  و … همگی نشانه هایی از وجو د الگو ها در زندگی روزانه ی ما هستند . الگئ ها در دنیای ریاضی هم همانند زندگی روزانه در همه جا پخش شده اند . یافتند الگوها مهارتی مهم است که در حل خیلی از مسائل به ما کمک می کند  .

توجه : در الگو های عددی و شکلی نباید استثنا داشته باشیم .

مثال های زیر نشان می  دهند که چگون از الگویابی می توان برای حل مسایل ریاضی استفاده کرد .

کشاورزی چند ردیف لوبیا کاشت . او خیلی دوست داشت لوبیا هایش سریع رشد کنند و او آنها را ببیند . او در این مشاهده متوجه شد در روز دوشنبه یک گیاه , در روز سه شنبه ۴ گیاه و در روز چهارشنبه ۹ گیاه جوانه زده است اگر رشد لوبیا ها به همین صورت ادامه پیدا کند در روز یک شنبه چند لوبیا جوانه خواهد زد ؟

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یک شنبه
۱ ۴ ۹ ۱۶ ۲۵ ۳۶ ۴۹
۱×۱ ۲×۲ ۳×۳ ۴×۴ ۵×۵ ۶×۶ ۷×۷

 

 

به الگوی زیر با دقت نگاه کنید

الگویابی چیست ؟

در شکل دهم چند دایره دیده خواهد شد ؟

به شکل دهم چند دایره باید اضافه کنیم تا شکل یازدهم بوجود آید ؟

 

 

 

۱                                شکل اول

۳=۲+۱                                شکل دوم

۶=+۳+۲+۱                                   شکل سوم

۱۰=۴+۳+۲+۱                              شکل چهارم

۵۵=۱۰+…..+۳+۲+۱                   شکل دهم

به شکل دهم باید یازده دایره اضافه کرد تا شکل یازدهم به وجود آید .

برای دیدن مطلب آموزش کامل الگویابی بر روی لینک کلیک کنید