بایگانی برچسب برای: چگونه درس بخوانیم

نکات مهم در هنگام مطالعه

نکات مهم در هنگام مطالعه

مرکز هنگام مطالعه:

یکی از راه‌های اساسی  و روان‌شناختی برای جلوگیری از حواس‌پرتی در هنگام مطالعه این است که دانش‌آموز یک برگه‌ی سفید در کنار خودش داشته باشد و هر وقت پرشِ حواس داشت، موضوع آن را روی برگه بنویسد، با خودش بگوید که بعدا روی آن موضوع فکر خواهم‌کرد و دوباره بر درس تمرکز کند. دانش‌آموز بعد از بازه‌ی مطالعه می‌تواند به سراغ برگه برود و یک ربع روی موضوعات نوشته شده فکر کند تا تک تک در ذهنش حل شود. فرد به مرور یاد می‌گیرد که مسائل حاشیه‌ای را در زمان استراحت به‌یاد آورد و تمرکزش روی درس بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود.

تنوع در دروس مطالعاتی:

دانش‌آموز این را باید بداند که هر یک ساعت و نیم الی دو ساعت درس مورد مطالعه خود را باید عوض کند. زیرا اگر تمام وقت مطالعاتی خود را در یک روز صرف یک درس خاص کند، به مرور بعد از دو ساعتِ اول، سرعت مطالعه‌ی او پایین می‌آید. بازدهی مغز نیز با مطالعه‌ی طولانی‌مدتِ یک درس کاهش می‌یابد و مسیر نزولی خواهد داشت. پس لازم است ترکیبی از دو درس عمومی و دو درس اختصاصی را در برنامه‌ی مطالعاتی یک روز خود داشته باشد.

مطالعه‌ی روزنامه‌وار در ابتدای کار:

اینکه دانش‌آموز قبل از شروع مطالعه، نگاهی اجمالی به کل مطلب بیاندازد، بسیار مفید و مثمرثمر خواهد بود. زیرا دانش‌آموز پیش‌زمینه‌ی ذهنی خواهد داشت و می‌داند که مطلب درباره‌ی چه موضوعی است.

نکات مهم در هنگام مطالعه

یادداشت‌برداری هنگام مطالعه:

لازم است که دانش‌آموز در هنگام مطالعه فعال باشد، یعنی زمانی که مطالعه می‌کند مطالب مهم را یادداشت و نت‌برداری کند. این نکته‌نویسی‌ها هنگام مرور مطلب خیلی کمک‌کننده است.

استراحت بین مطالعه:

لازم است که دانش‌آموز حتما بین ساعات مطالعاتی خود تقریبا به ازای هر یک و نیم یا هر دوساعت حداقل یک ربع استراحت داشته باشد. از مکان مطالعه‌ی خود خارج شود، قدم بزند، نرمش‌های نرمی انجام دهد و مواد خوراکی سالم و سبک میل نماید تا بازدهی ذهن او دوباره بالا برود.