بایگانی برچسب برای: کاربرد عدسی همگرا

کاربرد عدسی ها علوم پنجم

کاربرد عدسی ها علوم پنجم مربوط به فصل سوم است .

فصل سوم علوم پایه پنجم رنگین کمان است که شامل مباحث عدسی ها ، ذره بین و نحوه تشکیل رنگین کمان است .

در این مقاله می خواهیم درباره کاربرد عدسی ها صحبت کنیم .

عدسی ها در زندگی روزانه ی ما کاربردهای زیادی دارند .

از عدسی های همگرا در ساخت ذره بین ، میکروسکوپ ، تلسکوپ ، دوربین دو چشمی یا دوربین شکاری ، دوربین عکاسی ، عینک های طبی ،عدسی ساعت ساز ها و جواهر سازها استفاده می شود .

از عدسی واگرا در ساخت عینک افراد نزدیک بین و چشمی درب منزل استفاده می شود .

البته در برخی از تلسکوپ ها که تلسکوپ بازتاشی نام دارند به جای عدسی محدب از آینه فرورفته استفاده می شود .

مطالب بالا مثال هایی از کاربرد عدسی ها در زندگی ما بود .

کاربرد عدسی ها علوم پنجم

عدسی عینک افراد نزدیک بین

این افراد اجسام نزدیک را به خوبی می بینند ولی اجسام دور را تار و به صورت غیر واضح یا محو می بینند . علت این امر این است که عمق کره ی چشم افراد نزدیک بین زیاد است .

حالت تخم مرغی دارد و یا ضخامت عدسی چشم ان ها زیاد است .

به همین دلیل تصویر اجسام دور در جلوی پرده حساس چشم تشکیل می شود .

عدسی عینک افراد دوربین

یکی دیگر از کاربرد عدسی ها علوم پنجم که باید اشاره کنیم در عینک افراد دوربین است .

افراد دوربین اجسام دور را به خوبی می بینند و برای دیدن اجسام نزدیک مجبور به استفاده از عینک هستند .

علت این امر این است که عمق کره ی چشم این افراد کم بوده و یا ضخامت عدسی چشم آن ها کم است

به همین دلیل تصویر اجسام نزدیک در پشت پرده حساس چشم تشکیل می شود .

این افراد مجبورند از عینک هایی با عدسی محدب استفاده کنند تا تصویر بر روی پرده حساس چشم تشکیل شود .

برای دیدن نمونه سوال علوم پنجم کلیک کنید .